PHUONG ANH HOANG

Dù có dịch dã ở nhà bí bách hay mùa hè có nóng bức đến đâu 🥵 tui vẫn nguyện "chill" bất chấp cùng Diana Sensi Cool Fresh 🥶 !!! 😎😎